Početna
 

Poziv za 32. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 18. prosinca 2018.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 32. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u petak, 21. prosinca 2018.g. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-327/18, obveznik   LUCIAN VUKELIĆ, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,
 2. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-306/17, obveznik   NENAD PANIAN, gradonačelnik Grada Dugog Sela,
 3. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-316/17, obveznica   GLORIJA PALISKA, općinska načelnica Općine Raša,
 4. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-256/18, obveznik   IGOR KRŠINIĆ, općinski načelnik Općine Lumbarda,
 5. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-310/18, obveznik   ZDENKO ŠILJAK, općinski načelnik Općine Žumberak,
 6. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-386/18, obveznik   VLADO BOBAN, općinski načelnik Općine Velika,
 7. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-350/18, obveznik   ANTE PERKOV, zamjenik općinskog načelnika Općine Tribunj,
 8. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-395/18, obveznik   MARIO REPUŠIĆ, općinski načelnik Općine Runovići,
 9. Davanje mišljenja u predmetu M-116/18, na zahtjev obveznika ŽELJKA FUNTEKA, općinskog načelnika Općine Brckovljani,
 10. Davanje mišljenja u predmetu M-154/18, na zahtjev obveznika IVANA VILIBORA SINČIĆA, zastupnika u Hrvatskom saboru,
 11. Davanje mišljenja u predmetu M-155/18, na zahtjev obveznika LEA ŠUNJIĆA, pomoćnika ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje do 18. lipnja 2018.g.,
 12. Davanje mišljenja u predmetu M-156/18, na zahtjev obveznika JURE KATIĆA, gradonačelnik Grada Slunja,
 13. Davanje mišljenja u predmetu M-157/18, na zahtjev obveznika MILE PAVIČIĆ, općinskog načelnika Općine Kaptol,
 14. Davanje očitovanja u predmetu P-412/18, na zahtjev Sanje Tokić, pročelnice Upravnog odjela Grada Vukovara.

 

                                                                                                        PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                          Nataša Novaković, dipl. iur.

Dokument/i: