Početna
 

Poziv za 30. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 27. studenog 2018.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 30. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u ponedjeljak, 3. prosinca 2018.g. u 12,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

 

 1. u 12.00 sati – Donošenje odluke u predmetu P-188/16, obveznik ZDRAVKO MARIĆ, ministar financija,
 2. u 13.00 sati – Donošenje odluke u predmetu P-172/18, obveznica MARTINA DALIĆ, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta do 14. svibnja 2018.g.,
 3. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-364/17, obveznik   ROBERT JANKOVICS, zastupnik u Hrvatskom saboru,
 4. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-419/17, obveznica   TONKA IVČEVIĆ, gradonačelnica Grada Komiže,
 5. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-436/17, obveznik   DUŠAN ĐULA, općinski načelnik Općine Otok,
 6. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-424/17, obveznik   BOJAN SIMONIČ, općinski načelnik Općine Lovran,
 7. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-351/18, obveznik   ANTO BARBARIĆ, zamjenik gradonačelnika Grada Pleternice,
 8. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-396/18, obveznik   LENKO SALEČIĆ, općinski načelnik Općine Smokvica do 28. svibnja 2017.g.,
 9. Donošenje odluke u predmetu M-121/18, na zahtjev obveznice MARICE JANČIĆ, općinske načelnice Općine Marija Gorica,
 10. Davanje mišljenja u predmetu M-146/18, na zahtjev obveznika DAMIRA POLJAKA, općinskog načelnika Općine Bednja,
 11. Davanje mišljenja u predmetu M-147/18, na zahtjev obveznice IVANE SALOPEK ŠUMONJA, zamjenice gradonačelnika Grada Ogulina,
 12. Davanje mišljenja u predmetu M-148/18, na zahtjev obveznice IVANE SALOPEK ŠUMONJA, zamjenice gradonačelnika Grada Ogulina.

     

                                                                                                                          PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                                             Nataša Novaković, dipl. iur.

Dokument/i: