Početna
 

Poziv za 29. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 20. studenog 2018.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 29. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u petak, 23. studenog 2018.g. u 11,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

  1. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-368/17, obveznik  ANDREJ PLENKOVIĆ, predsjednik Vlade Republike Hrvatske i obveznik GARI CAPPELLI, ministar turizma,
  2. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-437/17, obveznik  ANDREJ PLENKOVIĆ, predsjednik Vlade Republike Hrvatske i obveznik TOMISLAV ĆORIĆ, ministar zaštite okoliša i energetike,
  3. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-382/17, obveznik  ANDREJ PLENKOVIĆ, predsjednik Vlade Republike Hrvatske,
  4. u 12.00 sati – Donošenje odluke u predmetu P-374/17, obveznik VEDRAN ŠPEHAR, član Uprave trgovačkog društva Plinacro d.o.o. do 30. svibnja 2018.g.,
  5. u 12.10 sati – Donošenje odluke u predmetu P-73/18, obveznik JASMIN BAJIĆ, direktor trgovačkog društva Croatia airlines d.d.,
  6. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-19/18, obveznik  MLADEN KARLIĆ, zastupnik u Hrvatskom saboru,
  7. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-186/17, obveznik  ANTUN GLAVAŠ, općinski načelnik Općine Feričanci do 25. svibnja 2017.g.,
  8. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-24/18, obveznik  MATO FRANKOVIĆ, gradonačelnik Grada Dubrovnika,
  9. Davanje mišljenja u predmetu M-145/18, na zahtjev obveznika LUCIANA VUKELIĆA, ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

 

                                                                                                                        PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                                           Nataša Novaković, dipl. iur.

Dokument/i: