Početna
 

Poziv za 26. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 26. listopada 2018.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 26. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u ponedjeljak, 29. listopada 2018.g. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

 

DNEVNI RED

 

 1. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-302/18, obveznik KREŠIMIR KUČKO, predsjednik Uprave trgovačkog društva Croatia airlines d.d. do 4. studenog 2017.g.,
 2. Davanje mišljenja u predmetu M-113/18, na zahtjev obveznika GORANA IVANOVIĆA, zamjenika župana Osječko-baranjske županije,
 3. Davanje mišljenja u predmetu M-128/18, na zahtjev obveznika FABRIZIA RADINA, zamjenika župana Istarske županije,
 4. Davanje mišljenja u predmetu M-129/18, na zahtjev obveznika ZORANA KOVAČEVIĆA, općinskog načelnika Općine Koška,
 5. Davanje mišljenja u predmetu M-130/18, na zahtjev obveznika DOMAGOJA KATIĆA, zamjenika gradonačelnika Grada Pleternice,
 6. Davanje mišljenja u predmetu M-131/18, na zahtjev obveznika ANTE PRANIĆA, zastupnika u Hrvatskom saboru i gradonačelnika Grada Vrgorca,
 7. Davanje mišljenja u predmetu M-133/18, na zahtjev obveznika IVICE KNEŽEVIĆA, gradonačelnika Grada Delnica,
 8. Davanje mišljenja u predmetu M-134/18, na zahtjev obveznice MARICE JANČIĆ, općinske načelnice Općine Marija Gorica,
 9. Davanje mišljenja u predmetu M-135/18, na zahtjev obveznika DOMAGOJA MIKULIĆA, zastupnika u Hrvatskom saboru,
 10. Davanje mišljenja u predmetu M-136/18, na zahtjev obveznice DANIJELE LONČAR, zamjenice općinskog načelnika Općine Kumrovec,
 11. Davanje mišljenja u predmetu M-137/18, na zahtjev obveznika JOSIPA BUDIMIRA, gradonačelnika Grada Kutjeva,
 12. Davanje očitovanja u predmetu P-305/18, na zahtjev Helene Masarić, pročelnice Ureda Grada Opatije.

 

                                                                                               PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                 Nataša Novaković, dipl. iur.

 

Dokument/i: