Početna
 

Poziv za 23. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 24. rujna 2018.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 23. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u petak, 28. rujna 2018.g. u 11,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

 

 1. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-193/18, obveznik  ANDREJ PLENKOVIĆ, predsjednik Vlade Republike Hrvatske,
 2. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-271/18, obveznik  BOŽO PETROV, potpredsjednik Hrvatskog sabora,
 3. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-274/18, obveznik  DAVOR BOŽINOVIĆ, ministar unutarnjih poslova,
 4. u 13.00 sati – Donošenje odluke u predmetu P-115/17, obveznik MILAN BANDIĆ, gradonačelnik Grada Zagreba,
 5. u 13.15 sati – Donošenje odluke u predmetu P-200/16, obveznica BERNARDICA JURETIĆ, ministrica socijalne politike i mladih do 19. listopada 2016.g.,
 6. u 13.30 sati – Donošenje odluke u predmetu P-195/18, obveznik DRAŽEN KRALJ, zamjenik općinskog načelnika Općine Velika Ludina,
 7. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-191/18, obveznica   MIRELA FUČKAR, pomoćnica ministra pravosuđa,
 8. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-360/17, obveznik  ORSAT MILJENIĆ, zastupnik u Hrvatskom saboru i obveznik GORDAN MARAS, zastupnik u Hrvatskom saboru,
 9. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-260/18, obveznik  TIHOMIR BABIĆ, ravnatelj Hrvatske akreditacijske agencije,
 10. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-358/17, obveznica  BRANKA BJEDOV KOSTELAC, članica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga do 26. siječnja 2018.g.,
 11. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-373/17, obveznica  KRISTINA IKIĆ BANIČEK, gradonačelnica Grada Siska,
 12. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-42/18, obveznik  MARKO JELIĆ, gradonačelnik Grada Knina,
 13. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-20/17, obveznik  STJEPAN ŽIVKOVIĆ, općinski načelnik Općine Magadenovac,
 14. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-84/18, obveznica  KATARINA BIKIĆ, općinska načelnica Općine Vela Luka,
 15. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-430/17, obveznik  FRANE GABRIĆ, zamjenik općinskog načelnika Općine Lopar do 29. svibnja 2017.g.,
 16. Davanje mišljenja u predmetu M-115/18, na zahtjev obveznika GORANA ĐANIĆA, općinskog načelnika Općine Podgorač.

 

                                                                                               PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                 Nataša Novaković, dipl. iur.

 

Dokument/i: