Početna
 

Poziv za 200. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 22. studenoga 2017.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 200. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u petak, 24. studenoga 2017.g. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

  1. Davanje mišljenja u predmetu M-10/17, na zahtjev dužnosnika VLADE KOLARECA, općinskog načelnika Općine Kravarsko,
  2. Donošenje odluke u predmetu M-179/17, na zahtjev dužnosnika ROBERTA MARČELJE, općinskog načelnika Općine Jelenje, 
  3. Davanje mišljenja u predmetu M-184/17, na zahtjev dužnosnika JOŠKA KLISOVIĆA, zastupnika u Hrvatskom saboru,
  4. Davanje mišljenja u predmetu M-225/17, na zahtjev dužnosnika ANDRIJE RUDIĆA, gradonačelnika Grada Kutine do 15. lipnja 2017.g.,
  5. Davanje mišljenja u predmetu M-226/17, na zahtjev dužnosnika DARKA MILINOVIĆA, župana Ličko-senjske županije,
  6. Davanje mišljenja u predmetu M-227/17, na zahtjev dužnosnice MARIJE ALFIREV, zastupnice u Hrvatskom saboru,
  7. Davanje mišljenja u predmetu M-229/17, na zahtjev dužnosnice RENATE DUKA, pomoćnice ministra pravosuđa do 11. studenoga 2016.g.,
  8. Davanje očitovanja u predmetu P-372/17, na zahtjev MIRJANE LICHTNER KRISTIĆ, tajnice Gradske skupštine Grada Zagreba,
  9. Davanje očitovanja u predmetu P-392/17, na zahtjev MARIJANE CIKOJA iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja,
  10. Davanje očitovanja u predmetu P-403/17, na zahtjev BERNARDA MARUNE, pročelnika Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade Zadarske županije.

 

                                                                                                                  PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                                      Dalija Orešković, dipl. iur.