Početna
 

Poziv za 17. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 4. srpnja 2018.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 17. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u petak, 6. srpnja 2018.g. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

 

DNEVNI RED

 

 1. u 10.00 sati – Donošenje odluke u predmetu P-110/16, obveznik MARIJAN KUSTIĆ, zastupnik u Hrvatskom saboru,
 2. u 10.15 sati – Donošenje odluke u predmetu P-196/18, obveznik MARIJAN KUPREŠAK, član uprave – direktor trgovačkog društva LUKA VUKOVAR d.o.o.,
 3. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetuP-225/17, obveznica NINA OBULJEN KORŽINEK, ministrica kulture,
 4. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetuP-180/16, obveznik OLEG BUTKOVIĆ, ministar mora, prometa i infrastrukture,
 5. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetuP-159/18, obveznik PERO ĆOSIĆ, zastupnik u Hrvatskom saboru i obveznik FRANJO LUCIĆ, zastupnik u Hrvatskom saboru,
 6. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetuP-73/18, obveznik JASMIN BAJIĆ, direktor trgovačkog društva CROATIA AIRLINES d.d.
 7. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetuP-89/16, obveznik IVO BALDASAR, gradonačelnik Grada Splita do 7. travnja 2017.g. i obveznik TIHOMIR JAKOVINA, zastupnik u Hrvatskom saboru do 14. listopada 2016.g.,
 8. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetuP-348/17, obveznik JOŠKO DUJMOVIĆ, općinski načelnik Općine Primorski Dolac,
 9. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetuP-391/17, obveznik MARIO RIBAR, općinski načelnik Općine Lipovljani do 24. svibnja 2017.g.,
 10. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetuP-263/17, obveznik MILJENKO ANTIĆ, član uprave JADROLINIJE do 11. rujna 2017.g.,
 11. Davanje mišljenja u predmetu M-85/18, na zahtjev obveznika RANKA OSTOJIĆA, zastupnika u Hrvatskom saboru
 12. Davanje mišljenja u predmetu M-88/18, na zahtjev obveznice ALENKE KOŠIŠA ČIČIN-ŠAIN, zamjenice direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
 13. Davanje mišljenja u predmetu M-90/18, na zahtjev obveznika STJEPANA IVOŠA, općinskog načelnika Općine Martinska Ves,
 14. Davanje očitovanja u predmetu M-234/17, na zahtjev GORDANE ŠČETKO HREŠČEK, pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Orle.

 

                                                                                                         PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                           Nataša Novaković, dipl. iur.

Dokument/i: