Početna
 

Poziv za 167. sjednicu Povjerenstva

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 167. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u petak, 3. veljače 2017.g. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

 1. u 10.00 sati – Donošenje odluke u predmetu P-295/16, dužnosnik MLADEN PAVIĆ, savjetnik predsjednice Republike Hrvatske do 15. rujna 2016.g.,

 2. u 10.15 sati – Donošenje odluke u predmetu P-156/16, dužnosnica ELIZABETA KOS, pomoćnica ministra zaštite okoliša i energetike,

 3. u 10.30 sati – Donošenje odluke u predmetu P-147/16, dužnosnica SANDRA JAKELIĆ, općinska načelnica Općine Rogoznica i zastupnica u Hrvatskom saboru do 14. listopada 2016.g.,

 4. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-40/16, dužnosnik BORIS VUJČIĆ, guverner Hrvatske narodne banke,

 5. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-153/15, dužnosnik BERISLAV ŠIPUŠ, ministar kulture do 22. siječnja 2016.g.,

 6. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-197/16, dužnosnik BERISLAV ŠIPUŠ, ministar kulture do 22. siječnja 2016.g.,

 7. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-44/16, dužnosnik ŽELJKO FUNTEK, općinski načelnik Općine Brckovljani,

 8. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-196/16, dužnosnica ŠTEFICA STAŽNIK, zastupnica Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske,

 9. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-50/17, dužnosnik KREŠIMIR ŽAGAR, v.d. predsjednika Uprave trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o.,

 10. Davanje mišljenja u predmetu M-12/17, na zahtjev dužnosnika DAVORA LONČARA, zastupnika u Hrvatskom saboru i općinskog načelnika Općine Poličnik,

 11. Davanje mišljenja u predmetu M-200/16, na zahtjev dužnosnika OLEGA BUTKOVIĆA, ministra mora, prometa i infrastrukture,

 12. Davanje mišljenja u predmetu M-14/17, na zahtjev dužnosnika OLEGA BUTKOVIĆA, ministra mora, prometa i infrastrukture,

 13. Davanje mišljenja u predmetu M-181/16, na zahtjev dužnosnika ILIJE OBRADOVIĆA, općinski načelnik Općine Donji Lapac.

 

                                                                                        PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                   Dalija Orešković, dipl. iur.