Početna
 

Poziv za 163. sjednicu Povjerenstva

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 163. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u srijedu, 28. prosinca 2016.g. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

  1. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetuP-119/16, obveznik DARIO NAKIĆ, ministar zdravlja do 19. listopada 2016.g.,
  2. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetuP-126/16, obveznik JOSIP BULJEVIĆ, ministar obrane do 19. listopada 2016.g.,
  3. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetuP-131/16, obveznik DAVORIN MLAKAR, sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske, obveznik ORSAT MILJENIĆ, zastupnik u Hrvatskom saboru i obveznik JOSIP LEKO, sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske,
  4. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetuP-91/16, obveznica ANA LEDERER, zamjenica ministra kulture do 24. studenog 2016.g.,
  5. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetuP-225/16, obveznica VESNA PUSIĆ, zastupnica u Hrvatskom saboru,
  6. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetuP-176/16, obveznik IVAN SINČIĆ, zastupnik u Hrvatskom saboru,
  7. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetuP-221/16, obveznik DARKO HORVAT, zastupnik u Hrvatskom saboru,
  8. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetuP-194/16, obveznik BOŽIDAR KALMETA, gradonačelnik Grada Zadra i dr.,
  9. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetuP-276/16, obveznik ERVIN RADETIĆ, općinski načelnik Općine Jelenje do 20. listopada 2016.g.,
  10. Davanje mišljenja u predmetu M-199/16, na zahtjev obveznika DARKA FIŠTROVIĆA, općinskog načelnika Općine Gornja Rijeka.

                                                                                               PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                   Dalija Orešković, dipl. iur.         

Dokument/i: