Početna
 

Poziv za 162. sjednicu Povjerenstva

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 162. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

 

u četvrtak, 22. prosinca 2016.g. u 10,00 sati

 

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

 

  1. Davanje mišljenja u predmetu M-188/16, na zahtjev obveznika VLATKA KOPIĆA, zastupnika u Hrvatskom saboru,

  2. Davanje mišljenja u predmetu M-189/16, na zahtjev obveznika JOSIPA PARADŽIKA, pomoćnika ministra unutarnjih poslova do 1. prosinca 2016.g.,

  3. Davanje mišljenja u predmetu M-192/16, na zahtjev obveznice JELENE ĐUGUM, pomoćnice ministra poljoprivrede,

  4. Davanje mišljenja u predmetu M-193/16, na zahtjev obveznika DARKA FIŠTROVIĆA, općinskog načelnika Općine Gornja Rijeka,

  5. Davanje mišljenja u predmetu M-194/16, na zahtjev obveznice BERNARDICE JURETIĆ, ministrica socijalne politike i mladih do 19. listopada 2016.g.,

  6. Davanje očitovanja u predmetu P-356/16, na zahtjev JUGA PULJIZEVIĆA, stručnog suradnika u Središnjem ureda HNS-a.

 

                                                                                    PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                              Dalija Orešković, dipl. iur.

 

Dokument/i: