Početna
 

Poziv za 159. sjednicu Povjerenstva

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 159. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

 

u ponedjeljak, 28. studenoga 2016.g. u 12,00 sati

 

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

 

  1. Davanje mišljenja u predmetu M-171/16, na zahtjev dužnosnika VELIBORA DRAKULIĆA, glavnog tajnika Ministarstva zdravstva,
  2. Davanje mišljenja u predmetu M-172/16, na zahtjev dužnosnika MARIJANA SENTE, člana Uprave trgovačkog društva Hrvatske autoceste d.o.o.,
  3. Davanje mišljenja u predmetu M-176/16, na zahtjev dužnosnice IVANE NINČEVIĆ-LESANDRIĆ, zastupnice u Hrvatskom saboru,
  4. Davanje mišljenja u predmetu M-183/16, na zahtjev dužnosnika SINIŠE VARGE, zastupnika u Hrvatskom saboru.

 

                                                                                          PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                              Dalija Orešković, dipl. iur.             

Dokument/i: