Početna
 

Poziv za 156. sjednicu Povjerenstva

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 156. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u utorak, 8. studenog 2016.g. u 13,00 sati

 

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

 

  1. Davanje mišljenja u predmetu M-169/16, na zahtjev MARINKA KAUZLARIĆA, općinskog načelnika Općine Fužine.

                                                                                           PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                   Dalija Orešković, dipl. iur.