Početna
 

Poziv za 153. sjednicu Povjerenstva

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 153. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u petak, 14. listopada 2016.g. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

 1. u 10.00 sati – Donošenje odluke u predmetu P-287/15, dužnosnik LJUBIŠA GRUBAČEVIĆ,  zamjenik općinskog načelnika Općine Rasinja,

 2. u 10.10 sati – Donošenje odluke u predmetu P-288/15, dužnosnik BRUNO RADOŠ, zamjenik općinskog načelnika Općine Višnjan,

 3. u 10.20 sati – Donošenje odluke u predmetu P-289/15, dužnosnica VESNA DOVRANIĆ, zamjenica općinskog načelnika Općine Preseka,

 4. u 10.30 sati – Donošenje odluke u predmetu P-335/15, dužnosnik PETAR BARANOVIĆ, zastupnik u Hrvatskom saboru do 28. prosinca 2015.g.,

 5. u 10.40 sati – Donošenje odluke u predmetu P-27/15, dužnosnik FRANE LOZIĆ, općinski načelnik Općine Milna do 23. siječnja 2015.g.,

 6. u 10.50 sati – Donošenje odluke u predmetu P-11/16, dužnosnica MIRNA NEMET, glavna tajnica Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije do 23. lipnja 2016.g.,

 7. u 11.00 sati – Donošenje odluke u predmetu P-12/16, dužnosnik RINO BUDROVIĆ, gradonačelnik Grada Hvara,

 8. u 11.10 sati – Donošenje odluke u predmetu P-13/16, dužnosnik TIHOMIR BABIĆ, ravnatelj Hrvatske akreditacijske agencije,

 9. u 11.20 sati – Donošenje odluke u predmetu P-132/16, dužnosnica AIDA BATARELO, zamjenica gradonačelnika Grada Splita i GORAN KOVAČEVIĆ, zamjenik gradonačelnika Grada Splita,

 10. u 11.30 sati – Donošenje odluke u predmetu P-141/16, dužnosnica ADA DAMJANAC, općinska načelnica Općine Fažana,

 11. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-40/16, dužnosnik BORIS VUJČIĆ, guverner Hrvatske narodne banke,

 12. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-119/15, dužnosnik VLADIMIR STOJSAVLJEVIĆ, pomoćnik ministra kulture do 28. siječnja 2016.g.,

 13. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-37/16, dužnosnik DARKO DANIA, općinski načelnik Općine Nedelišće,

 14.  Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-69/16, dužnosnik IVO BALDASAR, gradonačelnik Grada Splita,

 15. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-22/16, dužnosnik ANDRIJA RUDIĆ, gradonačelnik Grada Kutine,

 16. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-129/16, dužnosnik DOMAGOJ IVAN MILOŠEVIĆ, zastupnik u Hrvatskom saboru,

 17. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-160/16, dužnosnik RATIMIR OREŠKOVIĆ, član Uprave trgovačkog društva Plinacro d.o.o.,

 18. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P -170/16, dužnosnica SNJEŽANA BRZICA, pomoćnica ministra turizma,

 19. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-193/16, dužnosnik IVO ŽINIĆ, župan Sisačko-moslavačke županije,

 20. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-287/16, dužnosnik IVAN ŠANJUG, općinski načelnik Općine Petrovsko,

 21. Davanje mišljenja u predmetu M-146/16, na zahtjev GLORIJE PALISKA BOLTERSTEIN, općinske načelnice Općine Raša,

 22. Davanje mišljenja u predmetu M-147/16, na zahtjev ALENA GEREKA, pomoćnika ministra pomorstva, prometa i infrastrukture.

 

                                                                                     PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                                Dalija Orešković, dipl. iur.