Početna
 

Poziv za 15. sjednicu Povjerenstva

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 15. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u srijedu, 20. lipnja 2018.g. u 11,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

 

  1. Davanje mišljenja u predmetu M-73/18, na zahtjev obveznice VERONIKE KOLMAN, zamjenice općinskog načelnika Općine Tuhelj,
  2. Davanje mišljenja u predmetu M-77/18, na zahtjev obveznika DARKA JOSIPOVIĆA, zamjenika predsjednika Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti,
  3. Davanje mišljenja u predmetu M-79/18, na zahtjev obveznika ZVONIMIRA NOVOSELA, gradonačelnika Grada Jastrebarskog,
  4. Davanje mišljenja u predmetu M-81/18, na zahtjev obveznika IVANA KIRINA, zastupnika u Hrvatskom saboru.

 

                                                                                                  PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                     Nataša Novaković, dipl. iur.

 

 

Dokument/i: