Početna
 

Poziv za 147. sjednicu Povjerenstva

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 147. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u ponedjeljak, 22. kolovoza 2016.g. u 12,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I. Predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED

  1. Davanje mišljenja u predmetu M-136/16,na zahtjev dužnosnika IVANA PEŠUTA, općinskog načelnika Općine Udbina,
  2. Davanje mišljenja u predmetu M-137/16,na zahtjev dužnosnice DIANE TOPČIĆ ROSENBERG, pomoćnice ministrice socijalne politike i mladih,
  3. Davanje mišljenja u predmetu M-138/16,na zahtjev dužnosnika MARIA FILIPAŠIĆA, zamjenika općinskog načelnika Općine Kalnik,
  4. Davanje mišljenja u predmetu M-139/16,na zahtjev dužnosnika ŽELJKA FUNTEKA, općinskog načelnika Općine Brckovljani,
  5. Davanje mišljenja u predmetu M-140/16,na zahtjev dužnosnice NATAŠE TURBIĆ, općinske načelnice Općine Gračac,
  6. Davanje mišljenja u predmetu M-141/16,na zahtjev dužnosnika MIŠELA JAKŠIĆA, zamjenika gradonačelnika Grada Koprivnice.                                                             

                                                                                                       PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                            Dalija Orešković, dipl. iur.