Početna
 

Poziv za 138. sjednicu Povjerenstva

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 138. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u petak, 13. svibnja 2016.g. u 11,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći

DNEVNI RED

  1. Smjernica i uputa članovima Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav u provođenju postupka kandidiranja sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske i predlaganja za izbor Hrvatskom saboru.

                                                                                

                                                                                          PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                              Dalija Orešković, dipl. iur.

Dokument/i: