Početna
 

Poziv za 137. sjednicu Povjerenstva

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 137. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u utorak, 10. svibnja 2016.g. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I. Predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Davanje mišljenja u predmetu M-107/16,na zahtjev obveznice DELFE RADIĆ KRIŠTO,  pomoćnice ministra zdravlja,
 2. Davanje mišljenja u predmetu M-109/16,na zahtjev obveznice SUNČANE GLAVAK, glasnogovornice Vlade Republike Hrvatske,
 3. Davanje mišljenja u predmetu M-66/16,na zahtjev obveznika ALENA ANDREŠKIĆA, općinskog načelnika Općine Lopar,
 4. Davanje očitovanja u predmetu P-151/16,na zahtjev SANJE LOZANČIĆ, pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Grada Knina,
 5. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-122/15, obveznik TOMO SPAROŽIĆ, općinski načelnik Općine Omišalj u mandatu 2009.- 2013.,
 6. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-111/15, obveznik BRANISLAVA PETKOVIĆA, zamjenika općinskog načelnika Općine Lovran,
 7. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-241/15, obveznik VLADIMIR OGUMAN, općinski načelnik Općine Sveti Ivan Žabno,
 8. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-264/15, obveznik DANIEL JURJEVIĆ, zamjenik općinskog načelnika Općine Lovinac,
 9. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-104/16, obveznik DAN SIMONIĆ, pomoćnik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture do 28. siječnja 2016.g.,
 10. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-350/15, obveznik STIPO ŠAPINA, općinski načelnik Općine Donji Kukuruzari,
 11. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-249/15, obveznik DRAGAN BILAĆ, direktor trgovačkog društva Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.,
 12. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-115/16, obveznik MARIO MOHARIĆ, općinski načelnik Općine Goričan.

                                                                                

                                                                                                      PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                         Dalija Orešković, dipl. iur.

Dokument/i: