Početna
 

Poziv za 130. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 22. veljače 2016.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 130. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u utorak, 23. veljače 2016.g. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

 1. Donošenje odluke u predmetu P-262/15, dužnosnik ZLATKO GOLUBIĆ, općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić u mandatu 2009. – 2013.g.,
 2. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-72/16, dužnosnik VALTER FLEGO, župan Istarske županije,
 3. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-73/16, dužnosnik IVAN TUĐA, gradonačelnik Grada Oroslavja,
 4. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-43/15, dužnosnik TOMISLAV PAUNOVIĆ, gradonačelnik Grada Hrvatske Kostajnice,
 5. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-46/15, dužnosnik IVO TOMASOVIĆ, zamjenik gradonačelnika Grada Omiša,
 6. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-74/15, dužnosnik IVAN BARŠIĆ, gradonačelnik Grada Duge Rese,
 7. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-330/15, dužnosnik ŽELJKO PRSKALO, zamjenik gradonačelnika Grada Iloka,
 8. Davanje mišljenja u predmetu M-9/16, na zahtjev dužnosnika FRANE GABRIĆA, zamjenika općinskog načelnika Općine Lopar,
 9. Davanje mišljenja u predmetu M-54/16, na zahtjev dužnosnika ČEDOMIRA MILERA, zamjenika gradonačelnika Grada Krka,
 10. Davanje mišljenja u predmetu M-53/16, na zahtjev dužnosnice GORDANE LIPŠINIĆ, gradonačelnice Grada Ozlja,
 11. Davanje mišljenja u predmetu M-60/16, na zahtjev dužnosnice BILJANE GAĆA, zastupnice u Hrvatskom saboru do 30. siječnja 2016.g.,
 12. Davanje mišljenja u predmetu M-48/16, na zahtjev dužnosnika ANDRIJE RUDIĆA, gradonačelnika Grada Kutine,
 13. Davanje mišljenja u predmetu M-58/16, na zahtjev dužnosnice KLEMENTINE KARANOVIĆ, općinske načelnice Općine Majur,
 14. Davanje mišljenja u predmetu M-56/16, na zahtjev dužnosnika JOZE JURKIĆA, zamjenika općinskog načelnika Općine Velika Kopanica,
 15. Davanje mišljenja u predmetu M-61/16, na zahtjev dužnosnika MIROSLAVA ŠIMIĆA, zastupnika u Hrvatskom saboru.

 

                                                                                                                          PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                                              Dalija Orešković, dipl. iur.