Početna
 

Poziv za 128. sjednicu Povjerenstva

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12. i 48/13.), sazivam 128. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u srijedu, 10. veljače 2016.g. u 15,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I. Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

  1. Davanje mišljenja u predmetu M-43/16, na zahtjev dužnosnika DARINKA KOSORA, zastupnika u Hrvatskom saboru,

  2. Davanje mišljenja u predmetu M-44/16, na zahtjev dužnosnika DARKA MILINOVIĆA, zastupnika u Hrvatskom saboru,

  3. Davanje mišljenja u predmetu M-51/16, na zahtjev dužnosnika DARIA NAKIĆA, ministra zdravlja,

  4. Davanje mišljenja u predmetu M-52/16, na zahtjev dužnosnice ANDREJE GABRIJEL zamjenice glavnog tajnika Vlade Republike Hrvatske.

                                                                                    

                                                                       PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                        Dalija Orešković, dipl. iur.