Početna
 

Poziv za 127. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 1. veljače 2016.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 127. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u srijedu, 3. veljače 2016.g. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

 1. Donošenje odluke u predmetuP-233/15, dužnosnik MILAN BANDIĆ, gradonačelnik Grada Zagreba,
 2. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-140/15, dužnosnik VOJKO OBERSNEL, gradonačelnik Grada Rijeke,
 3. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-18/14, dužnosnik DINKO HRŽIĆ, gradonačelnik Grada Supetra u mandatu 2009. – 2013.g.,
 4. Davanje mišljenja u predmetu M-18/16, na zahtjev dužnosnika TOMISLAVA TOPALOVIĆA, zamjenika općinskog načelnika Općine Sibinj,
 5. Davanje mišljenja u predmetu M-23/16, na zahtjev dužnosnika IVANA TEPEŠA, potpredsjednika Hrvatskog sabora,
 6. Davanje mišljenja u predmetu M-25/16, na zahtjev dužnosnice LJUBICE MAKSIMČUK, zastupnice u Hrvatskom saboru,
 7. Davanje mišljenja u predmetu M-26/16, na zahtjev dužnosnice BOŽICE MAKAR, zastupnice u Hrvatskom saboru,
 8. Davanje mišljenja u predmetu M-28/16, na zahtjev dužnosnika SLAVENA DOBROVIĆA, ministra zaštite okoliša i prirode,
 9. Davanje mišljenja u predmetu M-29/16, na zahtjev dužnosnika JOSIPA NEMECA, gradonačelnika Grada Orahovice,,
 10. Davanje mišljenja u predmetu M-30/16, na zahtjev dužnosnice GORDANE RUSAK, zastupnice u Hrvatskom saboru,
 11. Davanje mišljenja u predmetu M-32/16, na zahtjev dužnosnika DARIA NAKIĆA, ministra zdravlja,
 12. Davanje mišljenja u predmetu M-42/16, na zahtjev dužnosnika DARIA NAKIĆA, ministra zdravlja,
 13. Davanje mišljenja u predmetu M-33/16, na zahtjev dužnosnice SANJE MIRILOVIĆ, zamjenice općinskog načelnika Općine Gvozd do 14. siječnja 2016.g.,
 14. Davanje mišljenja u predmetu M-34/16, na zahtjev dužnosnika DUŠANA VLAISAVLJEVIĆA, direktor trgovačkog društva Veterinarska ambulanta Donji Lapac d.d.,
 15. Davanje mišljenja u predmetu M-36/16, na zahtjev dužnosnika TOMISLAVA KONČEVSKOG, zastupnika u Hrvatskom saboru,
 16. Davanje mišljenja u predmetu M-38/16, na zahtjev dužnosnika LADISLAVA ILČIĆA, zastupnika u Hrvatskom saboru,
 17. Davanje mišljenja u predmetu M-39/16, na zahtjev dužnosnika STJEPANA PINTARIĆA, zastupnika u Hrvatskom saboru,
 18. Davanje mišljenja u predmetu M-40/16, na zahtjev dužnosnika JOSIPA KRIŽANIĆA, zastupnika u Hrvatskom saboru,
 19. Davanje mišljenja u predmetu M-41/16, na zahtjev dužnosnika ANDRIJE MIKULIĆA, zastupnika u Hrvatskom saboru,
 20. Davanje mišljenja u predmetu M-45/16, na zahtjev dužnosnika MILANA DEJANOVIĆA, v.d. ravnatelja Centra za restrukturiranje i prodaju,
 21. Davanje očitovanja u predmetu P-240/15, na zahtjev JOSIPA KASTMILERA, pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đulovac.

 

PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

   Dalija Orešković, dipl. iur.

Dokument/i: