Početna
 

Poziv za 124. sjednicu Povjerenstva

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 124. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u srijedu, 13. siječnja 2016.g. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

 1. Donošenje odluke u predmetu P-303/15, dužnosnica ROMANA VLAHUTIN, savjetnica Predsjednika Republike Hrvatske za vanjske poslove do 30. rujna 2014.g.,

 2. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-9/16, dužnosnica JOSIPA RIMAC, zastupnica u Hrvatskom saboru i gradonačelnica Grada Knina do 17. rujna 2015.g.,

 3. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-19/16, dužnosnica MARTINA DALIĆ, zastupnica u Hrvatskom saboru do 15. srpnja 2015.g.,

 4. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-7/16, dužnosnica MARINA LOVRIĆ MERZEL, zastupnica u Hrvatskom saboru do 28. prosinca 2015.g.,

 5. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-18/16, dužnosnik JOSIP LOZANČIĆ, predsjednik Uprave trgovačkog društva Croatia banka d.d.,

 6. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-10/16, dužnosnik TOMISLAV KLARIĆ, zastupnik u Hrvatskom saboru i gradonačelnika Grada Bakra,

 7. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-12/16, dužnosnik RINO BUDROVIĆ, gradonačelnik Grada Hvara,

 8. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-8/16, dužnosnica BISERKA BAJZEK BREZAK, ravnateljica Hrvatske akreditacijske agencije do 3. ožujka 2015.g.,

 9. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-13/16, dužnosnik TIHOMIR BABIĆ, ravnatelj Hrvatske akreditacijske agencije,

 10. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-15/16, dužnosnik IVAN ŠVAJGER, ravnatelj Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi,

 11. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-20/16, dužnosnik MIRAN ŠKERL, ravnatelj Hrvatskog zavoda za norme,

 12. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-11/16, rukovodeća državna službenica MIRNA NEMET, glavna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije,

 13. Davanje mišljenja u predmetu M-1/16, na zahtjev dužnosnika JOSIPA KATALINIĆA, zastupnika u Hrvatskom saboru,

 14. Davanje mišljenja u predmetu M-5/16, na zahtjev dužnosnice ŠTEFANIJE DAMJANOVIĆ, zastupnice u Hrvatskom saboru,

 15. Davanje mišljenja u predmetu M-6/16, na zahtjev dužnosnice ŠTEFANIJE DAMJANOVIĆ, zastupnice u Hrvatskom saboru,

 16. Davanje mišljenja u predmetu M-4/16, na zahtjev dužnosnice VIKTORIJE RONČEVIĆ, pomoćnice ministra rada i mirovinskoga sustava do 31. srpnja 2015.g.

 17. Davanje mišljenja u predmetu M-130/15, na zahtjev dužnosnika DRAŽENA JAKOPECA, ravnatelja Hrvatskog centra za razminiranje,

 18. Davanje mišljenja u predmetu M-125/15, na zahtjev dužnosnika DARINKA DUMBOVIĆA, gradonačelnika Grada Petrinje,

 19. Davanje mišljenja u predmetu M-129/15, na zahtjev dužnosnika BOŽIDARA NOVOSELECA, općinskog načelnika Općine Sračinec,

 20. Davanje mišljenja u predmetu M-3/16, na zahtjev dužnosnika MARIA RIBARA, općinskog načelnika Općine Lipovljani.

                                                                       

 

                                                                                       PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                               Dalija Orešković, dipl. iur.