Početna
 

Poziv za 123. sjednicu Povjerenstva

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 123. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u srijedu, 23. prosinca 2015.g. u 11,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

  1. Davanje očitovanja u predmetu P-351/15, na zahtjev Marijane Došen, pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pakoštane,

  2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

                                                                       

 

                                                                                       PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                               Dalija Orešković, dipl. iur.