Početna
 

Poziv za 122. sjednicu Povjerenstva

 

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 122. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u petak, 18. prosinca 2015.g. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

  1. Davanje mišljenja u predmetu M-118/15, na zahtjev dužnosnice KLEMENTINE KARANOVIĆ, općinske načelnice Općine Majur,

  2. Davanje mišljenja u predmetu M-121/15, na zahtjev dužnosnice MILANKE OPAČIĆ, potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske i ministrice socijalne politike i mladih,

  3. Davanje mišljenja u predmetu M-125/15, na zahtjev dužnosnika DARINKA DUMBOVIĆA, gradonačelnika Grada Petrinje,

  4. Davanje mišljenja u predmetu M-127/15, na zahtjev dužnosnika DARKA FIŠTROVIĆA, općinskog načelnika Općine Gornja Rijeka,

  5. Davanje mišljenja u predmetu M-128/15, na zahtjev dužnosnika STIPE ZRILIĆA, župana Zadarske županije.

                                                                       

                                                                                                         PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

                                                                                                                                        Dalija Orešković, dipl. iur