Početna
 

Poziv za 120. sjednicu Povjerenstva

 

Zagreb, 23. studenoga 2015.g.

 Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 120. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

 

u utorak, 24. studenoga 2015.g. u 10,00 sati

 

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

 

  1. Davanje mišljenja u predmetu M-112/15, na zahtjev dužnosnika Neša Sinožića, zamjenika općinskog načelnika Općine Brtonigla,
  2. Davanje mišljenja u predmetu M-114/15, na zahtjev dužnosnika Damira Ivaniševića, zamjenika općinskog načelnika Općine Dugi Rat.

 

                                                                                                                                                                    PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                                                                                         Dalija Orešković, dipl. iur.