Početna
 

Poziv za 113. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 5. listopada 2015.g. 

 

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12. i 48/13.), sazivam 113. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u srijedu, 7. listopada 2015.g. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I. Predlažem sljedeći

DNEVNI RED

  1. u 10.00 sati – Donošenje odluke u predmetu P-93/14, dužnosnik STJEPAN ŠANDOR, zamjenik općinskog načelnika Općine Pokupsko,
  2. u 10.20 sati – Donošenje odluke u predmetu P-123/14, dužnosnik VEDRAN BABIĆ, zastupnik u Hrvatskom saboru i zamjenik gradonačelnika Grada Daruvara u mandatu 2009.-2013.,
  3. u 10.40 sati – Donošenje odluke u predmetu P-253/15, dužnosnik ZORAN MANESTAR, zamjenik općinskog načelnika Općine Vela Luka,
  4. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-113/15, dužnosnik FRANJO MAKOVEC, općinski načelnik Općine Sveti Martin na Muri,
  5. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-211/15, dužnosnica GORDANA LIPŠINIĆ, gradonačelnica Grada Ozlja,
  6. Davanje mišljenja u predmetu M-105/15,na zahtjev dužnosnika STIPE ĐEREKA, v.d. ravnatelja Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom.

                                                                                                  

                                                                                             ZAMJENICA PREDSJEDNICE  POVJERENSTVA 

                                                                                                         Tatijana Vučetić, dipl. iur.