Početna
 

Poziv za 111. sjednicu Povjerenstva

 

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12. i 48/13.), sazivam 111. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana u četvrtak, 17. rujna 2015.g. u 10,00 sati u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći dnevni red:

  1.    Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-233/15, dužnosnik MILAN BANDIĆ, gradonačelnik Grada Zagreba,
  2.    u 11.00 sati – Donošenje odluke u predmetu P-247/15, dužnosnica TANJA ŠIMUNOVIĆ, članica uprave HPB d.d. u razdoblju 2011.-2014. ,
  3.    u 11.15 sati – Donošenje odluke u predmetu P-248/15, dužnosnica BOŽENKA MOSTARČIĆ, članica uprave HPB d.d. u razdoblju 2011.-2014. ,
  4.    Davanje mišljenja u predmetu M-100/15,na zahtjev dužnosnice TANJE DJAKOVIĆ, pomoćnice ministra znanosti, obrazovanja i sporta,
  5.    Davanje mišljenja u predmetu M-102/15,na zahtjev dužnosnika IGORA KARATUROVIĆA, zamjenika gradonačelnika Grada Gline.

                                                                                  

                                                                                                                      PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                                          Dalija Orešković, dipl. iur.