Početna
 

Poziv za 109. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 28. prosinac 2020.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15. i 98/19.), sazivam 109. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u utorak, 29. prosinca 2020.g. u 10,30 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mislava 11/3, Zagreb.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

 

  1. Davanje mišljenja u predmetu M-129/20, na zahtjev obveznika BRANKA BAČIĆA, zastupnika u Hrvatskom saboru,
  2. Davanje mišljenja u predmetu M-130/20, na zahtjev obveznika MIRE KOVAČA, zastupnika u Hrvatskom saboru do 22. srpnja 2020.g.,
  3. Davanje mišljenja u predmetu M-126/20, na zahtjev obveznice MAJE-MARIJE NAHOD, pomoćnice ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine,
  4. Davanje mišljenja u predmetu M-128/20, na zahtjev obveznice RUŽICE KARAGIĆ, općinske načelnice Općine Hrvatska Dubica,
  5. Davanje mišljenja u predmetu M-131/20, na zahtjev obveznice PETRE GRULJA MESARIĆ, zamjenice općinskog načelnika Općine Jalžabet.

 

                                                                                              PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                 Nataša Novaković, dipl. iur.

Dokument/i: