Početna
 

Poziv za 108. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 15. prosinac 2020.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15. i 98/19.), sazivam 108. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u petak, 18. prosinca 2020.g. u 10,30 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mislava 11/3, Zagreb.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

 

 1. u 10.30 sati – Donošenje odluke u predmetu P-168/19, obveznica IVANA ČOKLICA, zamjenica općinskog načelnika Općina Koprivnički Ivanec,
 2. u 10.45 sati – Donošenje odluke u predmetu P-206/19, obveznik BRANIMIR BUNJAC, zastupnik u Hrvatskom saboru do 18. lipnja 2019.g.,
 3. u 11.00 sati – Donošenje odluke u predmetu P-246/19, obveznik MARKO PALIAGA, gradonačelnik Grada Rovinja,
 4. u 11.15 sati – Donošenje odluke u predmetu P-151/20, obveznica SANJA MRZLJAK JOVANIĆ, zamjenica gradonačelnika Grada Slatine,
 5. u 11.30 sati – Donošenje odluke u predmetu P-205/20, obveznik MANUEL MARKOVIĆ, zamjenik općinskog načelnika Općine Sveti Ivan Žabno do 31. kolovoza 2020.g.,
 6. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-141/20, obveznik VILI BEROŠ, ministar zdravstva,
 7. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu 184/19, obveznik DARKO HORVAT, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine,
 8. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-221/19, obveznik DRAŽEN TONKOVAC, općinski načelnik Općine Čepin i obveznik MARJAN TOMAS, općinski načelnik Općine Vladislavci,
 9. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-256/17, obveznik DRAGO MATANOVIĆ, glavni inspektor obrane, i obveznik IVICA KINDER, ravnatelj Vojne sigurnosno-obavještajne agencije,
 10. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-185/19, obveznik GORAN ĐANIĆ, općinski načelnik Općine Podgorač,
 11. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-161/20, obveznik PERICA BOSANČIĆ, općinski načelnik Općine Dugopolje,
 12. Davanje mišljenja u predmetu M-70/20, na zahtjev obveznice DUŠKE KUNŠTEK, pomoćnice ministra mora, prometa i infrastrukture,
 13. Davanje mišljenja u predmetu M-101/20, na zahtjev obveznika MANUELA MARKOVIĆA, zamjenika općinskog načelnika Općine Sveti Ivan Žabno do 31. kolovoza 2020.g.,
 14. Davanje mišljenja u predmetu M-123/20, na zahtjev obveznika KRUNOSLAVA LUKAČIĆA, zamjenika općinskog načelnika Općine Sračinec,Davanje očitovanja u predmetu P-242/20.

 

                                                                                              PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                 Nataša Novaković, dipl. iur.

Dokument/i: