Početna
 

Poziv za 106. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 19. kolovoza 2015.g.

 

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 106. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

 u četvrtak, 20. kolovoza 2015.g. u 10,00 sati                                 

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

                           

  1. Davanje mišljenja u predmetu M-85/15, na zahtjev dužnosnika Roberta Antona Kraljića, općinskog načelnika Općine Malinska - Dubašnica,

  2. Davanje mišljenja u predmetu M-87/15, na zahtjev dužnosnika Ivana Pejića, pomoćnika ministra znanosti, obrazovanja i sporta,

  3. Davanje mišljenja u predmetu M-89/15, na zahtjev dužnosnika Marijana Cesarika, zamjenika ministra zdravlja,

  4. Davanje mišljenja u predmetu M-90/15, na zahtjev dužnosnika Marijana Cesarika, zamjenika ministra zdravlja,

  5. Davanje mišljenja u predmetu P-244/15 (M-92/15), na zahtjev Domagoja Šimunovića, zamjenika ravnateljice Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU,

  6. Davanje očitovanja u predmetu P-231/15, na zahtjev Dragice Kovačić, pomoćnice pročelnika za udruge Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba.    

 

                                                                                                  PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                      Dalija Orešković, dipl. iur.