Početna
 

Poziv za 105. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 16. studenog 2020.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15. i 98/19.), sazivam 105. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u utorak, 17. studenog 2020.g. u 10,30 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mislava 11/3.

Predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED

 

  1. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-64/20, dužnosnik BLAŽENKO BOBAN, župan Splitsko-dalmatinske županije,
  2. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-196/20, dužnosnik DAMIR ŠANTEK, glavni ravnatelj Državne geodetske uprave,
  3. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-259/20, dužnosnik RUĐER FRIGANOVIĆ, direktor trgovačkog društva Hrvatska brodogradnja-Jadranbrod d.d.,
  4. Davanje mišljenja u predmetu M-17/20, na zahtjev dužnosnika ŽELJKA PLAVČIĆA, općinskog načelnika Općine Žminj,
  5. Davanje mišljenja u predmetu M-116/20, na zahtjev dužnosnice IVANE LAKOTA, zamjenice gradonačelnika Grada Čabra.

 

 

                                                                                                            PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                              Nataša Novaković, dipl. iur.