Početna
 

Poziv za 104. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 6. srpnja 2015.g.

 

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 104. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

 u utorak, 7. srpnja 2015.g. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

 

  1. Davanje mišljenja u predmetu M-23/15, na zahtjev Josipa Nemeca, gradonačelnika Grada Orahovice.

 

                                                                       

                                                                                                                    PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                                   Dalija Orešković, dipl. iur.