Početna
 

Poziv za 102. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 23. lipnja 2015.g.

  

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 102. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

 u utorak, 24. lipnja 2015.g. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

 

DNEVNI RED

 

  1. Davanje mišljenja u predmetu M-77/15, na zahtjev dužnosnika Zlatka Bartolića, općinskog načelnika Općine Mihovljan,

  2. Davanje mišljenja u predmetu M-79/15, na zahtjev dužnosnice Ivane Djedović, zamjenice gradonačelnika Grada Daruvara.

  

                                                                                              PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                     Dalija Orešković, dipl. iur.