Početna
 

Poziv za 101. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 7. listopada 2020.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15. i 98/19.), sazivam 101. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u petak, 9. listopada 2020.g. u 10,30 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mislava 11/3.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

 

 1. u 10.30 sati – Donošenje odluke u predmetu P-129/19, obveznica  KATICA MIŠKOVIĆ, pomoćnica ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije,
 2. u 10.45 sati – Donošenje odluke u predmetu P-231/19, obveznica ŽELJKA ŠARČEVIĆ GRGIĆ, općinska načelnica Općine Klana,
 3. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-232/19, obveznik ORSAT MILJENIĆ, predstojnik Ureda Predsjednika Republike Hrvatske i savjetnik Predsjednika za vanjsku i europsku politiku,
 4. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-164/19, obveznik MILORAD PUPOVAC, zastupnik u Hrvatskom saboru,
 5. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-145/20, obveznik TOMISLAV TOLUŠIĆ, zastupnik u Hrvatskom saboru do 22. srpnja 2020.g.,
 6. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-149/20, obveznik ANTE PLAZONIĆ, zastupnik u Hrvatskom saboru do 22. srpnja 2020.g.,
 7. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-175/19, obveznik IVO MILATIĆ, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja,
 8. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-151/20, obveznica SANJA MRZLJAK JOVANIĆ, zamjenica gradonačelnika Grada Slatine,
 9. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-123/20, obveznik BOŽIDAR NOVOSELEC, općinski načelnik Općine Sračinec,
 10. Davanje mišljenja u predmetu M-98/20, na zahtjev obveznika MARIA ANTONIĆA, državnog tajnika u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja do 24. rujna 2020.g.,
 11. Davanje mišljenja u predmetu M-99/20, na zahtjev obveznika TONIA DRUŽETE, zamjenika općinskog načelnika Općine Lovran.

                                                                                                                         

                                                                                                                                               PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                                                                 Nataša Novaković, dipl. iur.

Dokument/i: