Početna
 

Poziv na 74. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 2. siječnja 2020.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 74. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u utorak, 7. siječnja 2020.g. u 12,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

 

  1. Davanje mišljenja u predmetu M-165/19 na zahtjev dužnosnika TOMISLAVA TOLUŠIĆA, zastupnika u Hrvatskom saboru,
  2. Davanje mišljenja u predmetu M-166/19 na zahtjev dužnosnika NEŠ SINOŽIĆA, općinskog načelnika Općine Brtonigla,
  3. Davanje mišljenja u predmetu M-168/19 na zahtjev dužnosnika MARINA PERNJAKA, općinskog načelnika Općine Kolan, 
  4. Davanje mišljenja u predmetu M-169/19 na zahtjev dužnosnika MARINA MANDARIĆA, gradonačelnika Grada Đakova.

 

 

                                                                                              PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                 Nataša Novaković, dipl. iur.