Početna
 

Najava za 122. sjednicu Povjerenstva

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15. i 98/19.), sazivam 122. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u petak, 16. travnja 2021.g. u 10,30 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mislava 11/3, Zagreb.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

 

  1. u 10.30 sati – Donošenje odluke u predmetu P-220/19, obveznik ANTE MARTINAC, općinski načelnik Općine Sukošan,
  2. u 10.40 sati – Donošenje odluke u predmetu P-286/19, obveznik DAMIR ŠPREM, općinski načelnik Općine Maruševec,
  3. u 10.50 sati – Donošenje odluke u predmetu P-89/19, obveznik SINIŠA VARGA, zastupnik u Hrvatskom saboru do 22. srpnja 2020.g.
  4. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-340/19, obveznik BORIS ABRAMOVIĆ, direktor trgovačkog društva Hrvatski operator tržišta energije d.o.o.,
  5. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-360/19, obveznik JOSIP PETKOVIĆ FAJNIK, općinski načelnik Općine Krašić,
  6. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-122/18, obveznik GAŠPAR BEGONJA, općinski načelnik Općine Privlaka,
  7. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-356/19, obveznik JOSIP ŠKORIĆ, predsjednik Uprave trgovačkog društva Hrvatske ceste d.o.o.,
  8. Davanje mišljenja u predmetu M-30/21, na zahtjev obveznice ŠTEFICE RADINIĆ, zamjenice općinskog načelnika Općine Pisarovina,
  9. Davanje mišljenja u predmetu M-31/21, na zahtjev obveznika BORISA ŠPANIĆA, zamjenika općinskog načelnika Općine Drenovci.

 

                                                                                               PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                 Nataša Novaković, dipl. iur.

Dokument/i: