Početna
 

Najava 9. sjednice Povjerenstva

Temeljem čl. 37. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 143/21), sazivam 9. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u petak, 02. lipnja 2023.g. u 10,30 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mislava 11/3, Zagreb.

Predlažem sljedeći:  

DNEVNI RED

 

 1. u 10.30 sati – Donošenje odluke u predmetu P-262/21, obveznik DINKO ČUTURA, ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva,
 2. u 10.35 sati – Donošenje odluke u predmetu P-458/22, obveznik FRANJO BEREČKI, zamjenik općinskog načelnika Općine Končanica,
 3. u 10.40 sati – Donošenje odluke u predmetu P-553/22, obveznik VJERAN PIRŠIĆ, direktor trgovačkog društva Otok Krk Energija d.o.o.,
 4. u 10.45 sati – Donošenje odluke u predmetu P-512/22, obveznik JOŠKO GNJEČ, član Uprave trgovačkog društva RADIO POSTAJA PLOČE d.o.o.,
 5. u 10.50 sati – Donošenje odluke u predmetu P-462/22, obveznik FILIP STUPALO, općinski načelnik Općine Muć,
 6. u 10.55 sati – Donošenje odluke u predmetu P-402/22, obveznik DAMIR TRUT, ravnatelj ravnateljstva Ministarstva unutarnjih poslova,
 7. u 11.00 sati – Donošenje odluke u predmetu P-453/22, obveznik JOSIP STJEPANOVIĆ, općinski načelnik Općine Dežanovac,
 8. u 11.05 sati – Donošenje odluke u predmetu P-443/22, obveznik FRANJO VRBANIĆ, općinski načelnik Općine Veliki Bukovec,
 9. u 11.10 sati – Donošenje odluke u predmetu P-438/22, obveznik JOSIP BROZOVIĆ, općinski načelnik Općine Mrkopalj,
 10. u 11.15 sati – Donošenje odluke u predmetu P-473/22, obveznik DRAGUTIN MATEKOVIĆ, općinski načelnik Općine Visoko, 
 11. u 11.20 sati – Donošenje odluke u predmetu P-448//22, obveznik ĐIVO MARKET, općinski načelnik Općine Mljet,
 12. Davanje mišljenja u predmetu M-63/23, na zahtjev obveznika SILVESTRA ŠTEFOVIĆA, općinskog načelnika Općina Štefanje,
 13. Davanje mišljenja u predmetu M-66/23, na zahtjev obveznika DARIA HALAUŠA, općinskog načelnika Općine Šandrovac,
 14. Davanje mišljenja u predmetu M-68/23, na zahtjev obveznika ZORANA MOROVIĆA, općinskog načelnika Općine Sali, 
 15. Davanje mišljenja u predmetu M-85/23, na zahtjev obveznika IVICE PULJKA, gradonačelnika Grada Splita,
 16. Davanje mišljenja u predmetu M-98/23, na zahtjev obveznika SEBASTIJANA GRABARA, vršitelj dužnosti direktora trgovačkog društva PLZET d.o.o.,
 17. Davanje mišljenja u predmetu M-101/23, na zahtjev obveznice ANE-MARIE ŠIMUNDIĆ, ravnateljice Kliničke bolnice Sveti Duh,
 18. Davanje mišljenja u predmetu M-102/23, na zahtjev obveznika DAVIDA TOMAŠEKA, zamjenika člana uprave trgovačkog društva HPB Invest, društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima,
 19. Davanje mišljenja u predmetu M-103/23, na zahtjev obveznika ZDENKA JAKUCA, općinskog načelnika Općine Lopar,
 20. Davanje mišljenja u predmetu M-104/23, na zahtjev obveznika DAVIDA SUŠCA, zamjenika općinskog načelnika Općine Erdut,
 21. Davanje mišljenja u predmetu M-105/23, na zahtjev obveznice BARBARE ANTOLIĆ VUPORA, zastupnice u Hrvatskom saboru,
 22. Davanje mišljenja u predmetu M-106/23, na zahtjev obveznice DANIJELE DOLENEC, zamjenice gradonačelnika Grada Zagreba,
 23. Davanje mišljenja u predmetu M-107/23, na zahtjev obveznice VALENTINE SUČIĆ, ravnateljice Javne ustanove Lučka uprava Sisak,
 24. Davanje očitovanja u predmetu P-89/23, na zahtjev tajništva Grada Gospića,
 25. Davanje očitovanja u predmetu P-113/23, na zahtjev Daria Collea, voditelja Odjela za strateško planiranje i razvojne programe Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega,
 26. Davanje očitovanja u predmetu P-131/23, na zahtjev Claudije Radoicovich Diklić, stručne suradnice za društvene djelatnosti i informiranje, Općina Tar-Vabriga,
 27. Davanje očitovanja u predmetu P-133/23, na zahtjev Antonije Hodak, Općina Lovinac,
 28. Davanje očitovanja u predmetu P-138/23, na zahtjev Tajane Živković, Općina Trpinja.

 

                                                                                           PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                

                                                                                           Aleksandra Jozić-Ileković dipl. iur.

Dokument/i: