Početna
 

Najava 51. sjednice Povjerenstva

 

Temeljem čl. 37. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 143/21 i 36/24), sazivam 51. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana:

u četvrtak, 23. svibnja 2024., u 10,30 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mislava 11/3, Zagreb.

Predlažem sljedeći:  

DNEVNI RED

 

 1. u 10.30 sati - Donošenje odluke u predmetu P-317/23, obveznik STEPHEN NIKOLA BARTULICA, zastupnik u Hrvatskom saboru,
 2. u 10.40 sati – Donošenje odluke u predmetu P-294/23, obveznica RENATA KLEPAC, upraviteljica Puntarske zaklade za starije i nemoćne osobe do 24. veljače 2023.g.,
 3. u 10.50 sati – Donošenje odluke u predmetu P-328/22, obveznica ALESSANDRA SELAK, vršiteljica dužnosti ravnatelja Županijske lučke uprave Opatija – Lovran – Mošćenička Draga,
 4. u 11.00 sati - Donošenje odluke u predmetu P-339/23, obveznik IVAN BILOBRK, direktor trgovačkog društva Parkovi d.o.o. za uređenje i njegu zelenih površina i uzgoj cvijeća,
 5. u 11.10 sati - Donošenje odluke u predmetu P-373/23, obveznik DRAGAN DRUŽETA, zamjenik gradonačelnika Grada Pazina,
 6. u 11.20 sati - Donošenje odluke u predmetu P-458/23, obveznik LUKA MATIJEVIĆ, ravnatelj Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije,
 7. u 11.30 sati - Donošenje odluke u predmetu KLASA: UP/I-034-02/24-01/43, obveznik ANTE ŽIGMAN, predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga,
 8. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-323/19, obveznik ZLATKO HODAK, predsjednik Uprave trgovačkog društva NARODNE NOVINE d.d. do 4. kolovoza 2021.g.,
 9. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-62/21, obveznik ŽELJKO ŠIMIĆ, općinski načelnik Općine Satnica Đakovačka, i obveznik GRGA LONČAREVIĆ, općinski načelnik Općine Semeljci,
 10. Izvještavanje o predmetima u kojima je utvrđeno da nisu ispunjene pretpostavke za pokretanje postupka iz članka 41. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa:
 • Pp-108/23 MARIO BANOŽIĆ, ministar obrane Republike Hrvatske do 11.11.2023.,
 • Pp-141/23 VEDRAN KINKELA, općinski načelnik  Općine Matulji,
 • Pp-164/23 ANJA ŠIMPRAGA, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske,
 • Pp-183/23 VILI BASSANESE, gradonačelnik Grada Umaga,
 • Pp-218/23 GORDAN GRLIĆ-RADMAN, ministar vanjskih i europskih poslova,
 • UP/I-034-01/24-01/35 DAMIR MIRKOVIĆ, ravnatelj Centra za razvoj Brodsko-posavske županije.

 

                                                                                             PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                

                                                                                          Aleksandra Jozić-Ileković, dipl. iur.

Dokument/i: