Početna
 

Najava 41. sjednice Povjerenstva

 

Temeljem čl. 37. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 143/21), sazivam 41. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana:

u srijedu, 28. veljače 2024., u 14,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mislava 11/3, Zagreb.

Predlažem sljedeći:  

DNEVNI RED

 

 1. u 14,00 sati – Donošenje odluke u predmetu P-358/22, obveznik TONI TURČINOV, općinski načelnik Općine Murter-Kornati,
 2. Davanje mišljenja u predmetu M-169/23, na zahtjev obveznika OLEGA BUTKOVIĆA, potpredsjednika  Vlade Republike Hrvatske i ministra mora, prometa i infrastrukture,
 3. Davanje mišljenja u predmetu KLASA: 034-05/24-01/34, na zahtjev obveznika MARKA JELIĆA, župana     Šibensko-kninske županije,
 4. Davanje mišljenja u predmetu M-224/23, na zahtjev obveznice ANE KUČIĆ, gradonačelnice Grada Malog Lošinja,
 5. Davanje mišljenja u predmetu M-226/23, na zahtjev obveznika GORANA DOLEŽALA, općinskog načelnika Općine Suhopolje,   
 6. Davanje mišljenja u predmetu KLASA: 034-05/24-01/21, na zahtjev obveznika MIODRAGA NOVOSELA, direktora trgovačkog društva GP EKOM d.o.o., Čakovec, 
 7. Davanje mišljenja u predmetu KLASA: 034-05/24-01/31, na zahtjev obveznika DEANA MOČINIĆA, općinskog načelnika Općine Pićan,
 8. Davanje mišljenja u predmetu KLASA: 034-05/24-01/36, na zahtjev obveznika DANIJELA HUSNJAKA, direktora trgovačkog društva EKO MOSLAVINA d.o.o.,
 9. Davanje mišljenja u predmetu KLASA: 034-05/24-01/33, na zahtjev obveznice TIHOMIRE IVANDE, vršiteljice dužnosti ravnateljice Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske,   
 10. Davanje mišljenja u predmetu KLASA: 034-05/24-01/18, na zahtjev obveznika TIHOMIRA BUDANKA, općinskog načelnika Općine Promina,
 11. Davanje mišljenja u predmetu KLASA: 034-05/24-01/20, na zahtjev obveznika DAMIRA BUČEVIĆA, člana Vijeća Agencije za elektroničke medije do 17. listopada 2023.g.,     
 12. Davanje očitovanja u predmetu KLASA: 034-06/24-01/9, na zahtjev Domagoja Latinca,
 13. Davanje očitovanja u predmetu KLASA: 034-06/24-01/10, na zahtjev Željke Vincek Strugar, privremene upraviteljice Gradska tržnica d.o.o.,
 14. Davanje očitovanja u predmetu KLASA: 034-06/24-01/11, na zahtjev Marije Gregurić Stajčić, Klinički bolnički centar Zagreb,
 15. Izvještavanje o predmetima u kojima je utvrđeno da nisu ispunjene pretpostavke za pokretanje postupka iz članka 41. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa:
 • Pp-175/23, obveznica NIKOLINA BRNJAC, ministrica turizma i sporta,
 • Pp-217/23, obveznik MARIN KAPOVIĆ, direktor trgovačkog društva VODOVOD OPUZEN, d.o.o. za opskrbu pitkom vodom,
 • Pp-565/22, obveznik STJEPAN BENCETIĆ, direktor trgovačkog društva KOMUNALNO DRUŠTVO DRAGANIĆ d.o.o. za održavanje groblja i obavljanje pogrebnih poslova, izgradnju i održavanje javnih površina, te pružanje određenih komunalnih usluga, do 31. kolovoza 2023.g.,
 • Pp-369/22, obveznik BOJAN SIMONIČ, općinski načelnik  Općine Lovran.
 • Pp-159/22, obveznik TOMISLAV PENDIĆ, općinski načelnik Općine Klakar

 

                                                                                             PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                

                                                                                          Aleksandra Jozić-Ileković dipl. iur.