Početna
 

Najava 22. sjednice Povjerenstva

Temeljem čl. 37. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 143/21), sazivam 22. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u petak, 1. rujna 2023.g. u 10,30 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mislava 11/3, Zagreb.

Predlažem sljedeći:  

DNEVNI RED

 

  1. u 10.30 sati – Donošenje odluke u predmetu P-163/21, obveznik DARIO FRIŠČIĆ, Općinski načelnik Općine Kotoriba,
  2. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetuP-269/19, obveznik IVAN KIRIN, zastupnik u Hrvatskom saboru,
  3. Davanje mišljenja u predmetu M-142/23, na zahtjev obveznika TOMISLAVA BATURA, ravnatelja Lučke uprave Ploče,
  4. Davanje mišljenja u predmetu M-144/23, na zahtjev obveznika IVICE KOVAČEVIĆA, općinskog načelnika Općine Jakšić,
  5. Davanje mišljenja u predmetu M-147/23, na zahtjev obveznika ROBERTA MEGLIĆA, općinskog načelnika Općine Šenkovec.

 

                                                                                           PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                

                                                                                           Aleksandra Jozić-Ileković dipl. iur.

Dokument/i: