Početna
 

Najava 204. sjednice Povjerenstva

Temeljem čl. 37. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 143/21), sazivam 204. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u utorak, 14. veljače 2023.g. u 11,30 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mislava 11/3, Zagreb.

Predlažem sljedeći:  

DNEVNI RED

 

  1. Davanje mišljenja u predmetu M-31/23, na zahtjev obveznika TOMISLAVA ŠUTE, člana Uprave – direktora trgovačkog društva VODOVOD I KANALIZACIJA, društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, Split,
  2. Davanje mišljenja u predmetu M-36/23, na zahtjev obveznika DINKA MALNARA, direktora trgovačkog društva ODVODNJA PAŠMAN d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju,
  3. Davanje mišljenja u predmetu M-38/23, na zahtjev obveznice GORDANE ŽMAK, direktorice trgovačkog društva TRŽNICA d.o.o. tržnica na malo, Pula
  4. Davanje mišljenja u predmetu M-39/23, na zahtjev obveznika MARIA BANOŽIĆA, ministra obrane, 
  5. Davanje mišljenja u predmetu M-40/23, na zahtjev obveznice NATAŠE TRAMIŠAK, zastupnice u Hrvatskom saboru, 
  6. Davanje mišljenja u predmetu M-41/23, na zahtjev obveznika JOSIPA NIKOLIĆA, općinskog načelnika Općine Sikirevci,
  7. Davanje mišljenja u predmetu M-42/23, na zahtjev obveznika DARIA HALAUŠA, općinskog načelnika Općine Šandrovac,
  8. Davanje mišljenja u predmetu M-43/23, na zahtjev obveznika DANIJELA FERIĆA, direktora trgovačkog društva KOMUNALAC FAŽANA d.o.o. za komunalne djelatnosti, promet nekretninama i turizam,
  9. Davanje mišljenja u predmetu M-44/23, na zahtjev obveznika MILJENKA POLIĆA,  člana Uprave – direktora trgovačkog društva IZVOR PLOČE društvo sa ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju.

 

                                                                                             PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                   

                                                                                                 Nataša Novaković, dipl. iur.

Dokument/i: