Početna
 

Najava 202. sjednice Povjerenstva

Temeljem čl. 37. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 143/21), sazivam 202. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u petak, 3. veljače 2022.g. u 10,30 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mislava 11/3, Zagreb.

Predlažem sljedeći:  

DNEVNI RED

 

 1. u 10.30 sati – Donošenje odluke u predmetu P-267/19, obveznik NEVEN ŠPRLJE, ravnatelj Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske Unije,
 2. u 10.35 sati – Donošenje odluke u predmetu P-337/19, obveznik NEVEN ŠPRLJE, ravnatelj Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske Unije,
 3. u 10.40 sati – Donošenje odluke u predmetu P-352/19, obveznik ANTE ŽIGMAN, predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga,
 4. u 10.45 sati – Donošenje odluke u predmetu P-113/21, obveznik DRAGAN KOVAČEVIĆ, predsjednik Uprave trgovačkog društva JADRANSKI NAFTOVOD d.d. do 25. rujna 2020.g.,
 5. u 10.50 sati – Donošenje odluke u predmetu P-291/21, obveznik PERICA REMENAR, zamjenik općinskog načelnika Općine Domašinec do 24. svibnja 2021.g.,
 6. u 10.55 sati – Donošenje odluke u predmetu P-301/21, obveznik ŽELJKO KRVAR, zamjenik općinskog načelnika Općine Kapela do 19. svibnja 2021.g.,
 7. u 11.00 sati – Donošenje odluke u predmetu P-311/21, obveznik DANIJEL ZVONAR, općinski načelnik Općine Kalinovac do 19. svibnja 2021.g.,
 8. u 11.05 sati – Donošenje odluke u predmetu P-22/22, obveznik IVICA BUTORAC, član Uprave trgovačkog društva BRIJUNI RIJVIJERA d.o.o.,
 9. u 11.10 sati – Donošenje odluke u predmetu P-403/22, obveznik IVAN PAVLOVIĆ, član Uprave trgovačkog društva JADROPLOV d.d.,
 10. u 11.15 sati – Donošenje odluke u predmetu P-406/22, obveznik MILAN VRGA, općinski načelnik Općine Gvozd,
 11. u 11.20 sati – Donošenje odluke u predmetu P-413/22, obveznica SILVIJA ŽUŽUL, članica Uprave trgovačkog društva NARODNE NOVINE d.d.,   
 12. u 11.25 sati – Donošenje odluke u predmetu P-418/22, obveznik LUKA PERINIĆ, općinski načelnik Općine Vrsi,    
 13. u 11.30 sati – Donošenje odluke u predmetu P-423/22, obveznik JOŠKO DUJMOVIĆ, općinski načelnik Općine Primorski Dolac,
 14. u 11.35 sati – Donošenje odluke u predmetu P-426/22, obveznica PETRA RADIĆ, općinska načelnica Općine Podgora,
 15. u 11.40 sati – Donošenje odluke u predmetu P-433/22, obveznik MARIJAN KUPREŠAK, član Uprave trgovačkog društva LUKA-VUKOVAR d.o.o.,    
 16. u 11.45 sati – Donošenje odluke u predmetu P-451/22, obveznik ANTE FABIJANIĆ, gradonačelnik Grada Paga,
 17. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-303/19, obveznik DRAŽEN BARIŠIĆ, zastupnik u Hrvatskom saboru,
 18. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-155/18, obveznik VEDRAN NEFEROVIĆ, zamjenik župana Požeško-slavonske županije do 20. svibnja 2021.g.,
 19. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-292/18, obveznik ANTE ŽIGMAN, predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, i obveznica NATAŠA MIKUŠ ŽIGMAN, državna tajnica u  Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja do 31. prosinca 2022.g.,
 20. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-57/21, obveznik JOŠKO ROŠČIĆ, općinski načelnik Općine Baška Voda,
 21. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-119/21, obveznik DANIMIR KOLMAN, općinski načelnik Općine Rasinja,
 22. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-141/21, obveznik IVICA PULJAK, gradonačelnik Grada Splita,
 23. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-260/21, obveznik VILI BASSANESE, gradonačelnik Grada Umaga,
 24. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-330/21, obveznik SINIŠA MAROVIĆ, općinski načelnik Općine Postira,
 25. Davanje mišljenja u predmetu M-25/23, na zahtjev obveznika ANTE SANADERA, potpredsjednika Hrvatskog sabora,
 26. Davanje mišljenja u predmetu M-29/23, na zahtjev obveznika MIŠELA JAKŠIĆA, zastupnika u Hrvatskom saboru i gradonačelnika Grada Koprivnice,
 27. Davanje mišljenja u predmetu M-12/23, na zahtjev obveznika IGORA BUTORCA, direktora trgovačkog društva RIJEKA SPORT d.o.o. za upravljanje, održavanje i izgradnju sportskih i drugih objekata,
 28. Davanje mišljenja u predmetu M-14/23, na zahtjev obveznika TOMISLAVA CVITKOVIĆA, gradonačelnika Grada Novi Vinodolski,
 29. Davanje mišljenja u predmetu M-17/23, na zahtjev obveznika IGORA GAVRIĆA, člana uprave – direktora trgovačkog društva EKO-SUSTAV društvo s ograničenom odgovornošću za energetsku učinkovitost, 
 30. Davanje mišljenja u predmetu M-18/23, na zahtjev obveznika BRANISLAVA MILINOVIĆA, općinskog načelnika Općine Slavonski Šamac,
 31. Davanje mišljenja u predmetu M-19/23, na zahtjev obveznice KARMEN KUTNJAK, članice Uprave trgovačkog društva CENTAR ZA PODUZETNIŠTVO d.o.o. za razvoj poduzetništva i posredničke usluge,   
 32. Davanje mišljenja u predmetu M-22/23, na zahtjev obveznika ALENA TAHIRIJA, ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske,
 33. Davanje mišljenja u predmetu M-23/23, na zahtjev obveznika JOŠKA DUJMOVIĆA, općinskog načelnika Općine Primorski Dolac, 
 34. Davanje mišljenja u predmetu M-24/23, na zahtjev obveznika JOSIPA NIKOLIĆA, općinskog načelnika Općine Sikirevci,
 35. Davanje očitovanja u predmetu P-27/23, na zahtjev Ane Tomac-Hradovi iz Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije,
 36. Davanje očitovanja u predmetu P-30/23, na zahtjev Agnese Filipović Grčić, službenice za ovlaštene za privremeno obavljanje poslova pročelnika Šibensko-kninske županije.

 

                                                                                            PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                   

                                                                                                 Nataša Novaković, dipl. iur.

Dokument/i: