Početna
 

Najava 18. sjednice Povjerenstva

Temeljem čl. 37. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 143/21), sazivam 18. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u petak 4. kolovoza 2023.g. u 10,30 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mislava 11/3, Zagreb.

Predlažem sljedeći:  

 

DNEVNI RED

 

  1. u 10.30 sati – Donošenje odluke u predmetu P-276/19, obveznik IVAN METEŠ, općinski načelnik Općine Velika Kopanica,
  2. u 10.35 sati – Donošenje odluke u predmetu P-465/22, obveznik SLAVKO PRIŠĆAN, općinski načelnik Općine Rovišće, 
  3. u 10.40 sati – Donošenje odluke u predmetu P-505/22, obveznik DINKO ŠKUNCA, član Uprave – direktor trgovačkog društva PODUZETNIČKI CENTAR RAGAN d.o.o.,
  4. u 10.45 sati – Donošenje odluke u predmetu P-552/22, obveznica LIDIJA RATKOVIĆ, članica Uprave trgovačkog društva HRIPA d.o.o. za komunalnu djelatnost do 3. studenog 2022.,
  5. u 10.50 sati – Donošenje odluke u predmetu P-4/23, obveznik LUKŠA JAKOBUŠIĆ, predsjednik Uprave trgovačkog društva HRVATSKI NOGOMETNI KLUB HAJDUK SPLIT športsko dioničko društvo za obavljanje športskih djelatnosti,
  6. Davanje mišljenja u predmetu M-134/23, na zahtjev obveznika ALFREDA FRANKOVIĆA, ravnatelja Županijske lučke uprave Krk,
  7. Davanje mišljenja u predmetu M-135/23, na zahtjev obveznika JOSIPA STOJIĆA, člana Uprave – direktora trgovačkog društva PODUZETNIČKI CENTAR PROLOŽAC društvo s ograničenom odgovornošću za razvoj poduzetništva,
  8. Davanje mišljenja u predmetu M-136/23, na zahtjev obveznika DANIELA STRČIĆA, općinskog načelnika Općine Punat,
  9. Davanje mišljenja u predmetu M-138/23/23, na zahtjev obveznika MARIJANA ŠKVARIĆA, gradonačelnika Grada Lepoglave,
  10. Davanje očitovanja u predmetu P-180/23, na zahtjev Diane Kozlović Vale, pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračišće.

 

                                                                                              PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                

                                                                                           Aleksandra Jozić-Ileković dipl. iur.

Dokument/i: