Početna
 

Najava 173. sjednice Povjerenstva

Temeljem  čl. 37. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 143/21), sazivam 173. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u petak, 27. svibnja 2022.g. u 10,30 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mislava 11/3, Zagreb.

Predlažem sljedeći  

 

DNEVNI RED

 

 1. Davanje mišljenja u predmetu M-285/22, na zahtjev obveznika PREDRAGA ŠTROMARA, zastupnika u Hrvatskom saboru,
 2. Davanje mišljenja u predmetu M-270/22, na zahtjev obveznika ROLANDA ČOPA, pomoćnika ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
 3. Davanje mišljenja u predmetu M-271/22, na zahtjev obveznika MLADENA MARKEŠIĆA, ravnatelja Razvojne agencije TINTL  i člana Uprave – Direktora trgovačkog društva POSLOVNI CENTAR KOMPETENCIJA - SINERGIJA POLJOPRIVREDE I TURIZMA d.o.o., 
 4. Davanje mišljenja u predmetu M-274/22, na zahtjev obveznice ŽELJKE KORUNDE, direktorice trgovačkog društva TRGO - KOM d.o.o., 
 5. Davanje mišljenja u predmetu M-277/22, na zahtjev obveznika IVANA PLAČKA, direktora trgovačkog društva TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKI CENTAR MEĐIMURJE d.o.o., 
 6. Davanje mišljenja u predmetu M-278/22, na zahtjev obveznice VESNE HAJSAN-DOLINAR, zamjenice župana Karlovačke županije,
 7. Davanje mišljenja u predmetu M-279/22, na zahtjev obveznika ALENA VIŠNJIĆA, direktora trgovačkog društva MEĐIMURSKA ENERGETSKA AGENCIJA d.o.o.,
 8. Davanje mišljenja u predmetu M-280/22, na zahtjev obveznice KLAUDIJE BARČOT, članice Uprave trgovačkog društva SANITAT DUBROVNIK d.o.o.,
 9. Davanje mišljenja u predmetu M-282/22, na zahtjev obveznice ŽELJKE KUČINIĆ, ravnateljice Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije,
 10. Davanje mišljenja u predmetu M-283/22, na zahtjev obveznika DRAGANA MEDANA, člana uprave trgovačkog društva KOMUNALNO MLJET d.o.o. i direktora trgovačkog društva USLUGE MLJET d.o.o.,
 11. Davanje očitovanja u predmetu P-273/22, na zahtjev Suzane Vukomanović, voditeljice Službe za ljudske potencijale, pravne i opće poslove Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar.

 

                                                                                                 PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                 Nataša Novaković, dipl. iur.

Dokument/i: