Početna
 

Najava 172. sjednice Povjerenstva

Temeljem  čl. 37. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 143/21), sazivam 172. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u petak, 20. svibnja 2022.g. u 10,30 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mislava 11/3, Zagreb.

Predlažem sljedeći  

 

DNEVNI RED

 

 1. u 10.30 sati – Donošenje odluke u predmetu P-269/21, obveznik MARIO BANOŽIĆ, ministar obrane,
 2. u 10.40 sati – Donošenje odluke u predmetu P-54/20, obveznici KRUNOSLAV JAKUPČIĆ, predsjednik Uprave trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o., IGOR FAZEKAŠ, član Uprave trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o., i ANTE SABLJIĆ, član Uprave trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o.,
 3. u 10.50 sati – Donošenje odluke u predmetu P-356/19, obveznik JOSIP ŠKORIĆ, predsjednik Uprave trgovačkog društva Hrvatske ceste d.o.o.,
 4. u 11.00 sati – Donošenje odluke u predmetu P-271/20, obveznik MATE PERIŠIĆ, član Uprave - direktor trgovačkog društva Plovput d.o.o,
 5. u 11.10 sati – Donošenje odluke u predmetu P-185/19, obveznik GORAN ĐANIĆ, općinski načelnik Općine Podgorač, 
 6. u 11.20 sati – Donošenje odluke u predmetu P-285/20, obveznik MARIO PILON,   zamjenik gradonačelnika Grada Požege do 26. svibnja 2021.,
 7. u 11.30 sati – Donošenje odluke u predmetu P-29/21, obveznik NIKŠA PERONJA, općinski načelnik Općine Jelsa,
 8. u 11.40 sati – Donošenje odluke u predmetu P-203/19, obveznik ALEN LEVERIĆ, član Uprave trgovačkog društva Hrvatske ceste d.o.o.,
 9. Davanje mišljenja u predmetu M-264/22, na zahtjev obveznika TOMISLAVA MASTENA, direktora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju,
 10. Davanje mišljenja u predmetu M-233/22, na zahtjev obveznice IVANKE STRIČEVIĆ, glavne ravnateljice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu,
 11. Davanje mišljenja u predmetu M-272/22, na zahtjev obveznice DARJE SOKOLIĆ, ravnateljice Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu,
 12. Davanje mišljenja u predmetu M-273/22, na zahtjev obveznika ŽELIMIRA KRAMARIĆA, člana uprave HAMAG-BICRO,
 13. Davanje očitovanja u predmetu P-270/22, na zahtjev Cecilije Tolo.

 

                                                                                                                                                                                                                                         PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                                                                                                                                                             Nataša Novaković, dipl. iur.

Dokument/i: