Početna
 

Najava 170. sjednice Povjerenstva

Temeljem čl. 37. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 143/21), sazivam 170. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana:

u petak, 6. svibnja 2022.g. u 10,30 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mislava 11/3, Zagreb.

 

Predlažem sljedeći:  

DNEVNI RED

 

 1. Davanje mišljenja u predmetu M-248/22, na zahtjev obveznice DRAGANE JECKOV, zastupnice u Hrvatskom saboru,
 2. Davanje mišljenja u predmetu M-241/22, na zahtjev obveznika DINKA SUTONA, glavnog tajnika Ureda Predsjednika Republike Hrvatske,
 3. Davanje mišljenja u predmetu M-122/22, na zahtjev obveznika FABRISA PERUŠKA, izvanrednog povjerenika u trgovačkom društvu Agrokor d.d.,
 4. Davanje mišljenja u predmetu M-231/22, na zahtjev obveznika MARIA REPINCA, člana Uprave trgovačkog društva NAŠIČKI VODOVOD d.o.o., 
 5. Davanje mišljenja u predmetu M-236/22, na zahtjev obveznice SANDRE SINJERI, zamjenice člana Uprave trgovačkog društva Koprivničke vode d.o.o.,
 6. Davanje mišljenja u predmetu M-239/22, na zahtjev obveznice MARIJE BAKMAZ, članice Uprave trgovačkog društva GRADSKO PODUZEĆE d.o.o., 
 7. Davanje mišljenja u predmetu M-240/22, na zahtjev obveznika IVANA HERAKA, člana Uprave trgovačkog društva Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d. d.,
 8. Davanje mišljenja u predmetu M-242/22, na zahtjev obveznice SANDRE POLANEC MARINOVIĆ,  ravnateljice Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA,
 9. Davanje mišljenja u predmetu M-243/22, na zahtjev obveznika MARINKA ŠINDILJA, člana Uprave – direktora trgovačkog društva GRADSKA ČISTOĆA DRNIŠ d.o.o.,
 10. Davanje mišljenja u predmetu M-244/22, na zahtjev obveznika SINIŠE ŠUKUNDE, člana uprave trgovačkog društva HP - Hrvatska pošta d.d.,  
 11. Davanje mišljenja u predmetu M-246/22, na zahtjev obveznika IVANA MATAGE, gradonačelnika Grada Opuzena,
 12. Davanje mišljenja u predmetu M-247/22, na zahtjev obveznice MARIJE MIKELIN, vršiteljice dužnosti ravnatelja Zdravstvene ustanove Ljekarna Šibenik,   
 13. Davanje mišljenja u predmetu M-249/22, na zahtjev obveznika MARIA KOMŠIĆA, člana uprave - direktora trgovačkog društva AERODROM SOPOT d.o.o., 
 14. Davanje mišljenja u predmetu M-250/22, na zahtjev obveznika DANIMIRA KOLMANA, općinskog načelnika Općine Rasinja,
 15. Davanje mišljenja u predmetu M-251/22, na zahtjev obveznika MARIJANA STRGANCA, direktora trgovačkog društva LIPKOM d.o.o.,
 16. Davanje očitovanja u predmetu P-241/22, na zahtjev Sandre Blaževac, odvjetničke vježbenice u Odvjetničkom uredu Ana Holjar,
 17. Davanje očitovanja u predmetu P-242/22, na zahtjev Marine Tonković, pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrbovsko,
 18. Davanje očitovanja u predmetu P-245/22, na zahtjev Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Ured za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala,
 19. Davanje očitovanja u predmetu P-249/22, na zahtjev Ane Računice, Odjel za opće poslove i nabavu Tvrđava kulture Šibenik,
 20. Davanje očitovanja u predmetu P-250/22, na zahtjev Ivane Nikolić, savjetnice za pravna pitanja u Osječko-baranjskoj županiji,
 21. Davanje očitovanja u predmetu P-256/22, na zahtjev Karoline Bajkovec Horvat, pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kotoriba.

 

                                                                                              PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                              Nataša Novaković, dipl. iur.

 

Dokument/i: