Početna
 

Najava 168. sjednice Povjerenstva

Temeljem čl. 37. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 143/21), sazivam 168. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana:

u utorak, 19. travnja 2022.g. u 14,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mislava 11/3, Zagreb.

 

Predlažem sljedeći:  

DNEVNI RED

 

 1. Davanje mišljenja u predmetu M-179/22, na zahtjev obveznice DARIJE PRŠE, predsjednice Uprave trgovačkog društva Narodne novine d.d.,
 2. Davanje mišljenja u predmetu M-195/22, na zahtjev obveznice MELITE BIRČIĆ, ravnateljice PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije,
 3. Davanje mišljenja u predmetu M-196/22, na zahtjev obveznice DRAGICE JESIH, ravnateljice Doma zdravlja Zagreb - Istok,
 4. Davanje mišljenja u predmetu M-197/22, na zahtjev obveznika ZLATKA FILIPOVIĆA, ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije,
 5. Davanje mišljenja u predmetu M-198/22, na zahtjev obveznika DAMIRA LNENIČEKA, gradonačelnika Grada Daruvara,
 6. Davanje mišljenja u predmetu M-199/22, na zahtjev obveznika ANTONIA DRAŽOVIĆA, gradonačelnika Grada Čabra,
 7. Davanje mišljenja u predmetu M-201/22, na zahtjev obveznika BRANKA BAZDANA, ravnatelja Doma zdravlja Dubrovnik,
 8. Davanje mišljenja u predmetu M-202/22, na zahtjev obveznika TOMISLAVA DUNDOVIĆA,  zamjenika gradonačelnika Grada Bakra do 19. svibnja 2021.,
 9. Davanje mišljenja u predmetu M-204/22, na zahtjev obveznika ANTE CVITKOVIĆA, ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije,
 10. Davanje mišljenja u predmetu M-205/22, na zahtjev obveznika VLATKA IVKE, direktora trgovačkog društva Čistoća d.o.o., Karlovac,
 11. Davanje mišljenja u predmetu M-206/22, na zahtjev obveznice DIJANE HRŠAK, ravnateljice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno,
 12. Davanje očitovanja u predmetu P-228/22, na zahtjev Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika Zadarske županije,
 13. Davanje očitovanja u predmetu P-229/22, na zahtjev Olge Šimon-Danek, pročelnice Grada Daruvara.
 14. Davanje očitovanja u predmetu P-230/22, na zahtjev Valentine Horvat, pročelnice Upravnog odjela za opće, pravne i tehničke poslove Grada Samobora, 
 15. Davanje očitovanja u predmetu P-231/22, na zahtjev Siniše Dančeka, pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Molve.

 

                                                                               ZAMJENIK PREDSJEDNICE POVJERENSTVA 

                                                                                           Davorin Ivanjek, dipl. iur.

Dokument/i: