Početna
 

Najava 155. sjednice Povjerenstva

Temeljem  čl. 37. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 143/21), sazivam 155. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u petak, 21. siječnja 2022.g. u 10,30 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mislava 11/3, Zagreb.

Predlažem sljedeći  

 

DNEVNI RED

 

 1. u 10.30 sati – Donošenje odluke u predmetu P-135/21, obveznik TOMISLAV TOMAŠEVIĆ, gradonačelnik Grada Zagreba, obveznica DANIJELA DOLENEC, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba i obveznik LUKA KORLAET, zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba,
 2. Davanje mišljenja u predmetu M-6/22, na zahtjev obveznika PETRA TRESIĆA, direktora trgovačkog društva Komunalno Stari Grad d.o.o.,
 3. Davanje mišljenja u predmetu M-7/22, na zahtjev obveznika IGORA ŠEGOVIĆA, ravnatelja Županijske bolnice Čakovec,
 4. Davanje mišljenja u predmetu M-8/22, na zahtjev obveznika IGORA FILIPČIĆA, ravnatelja Psihijatrijske bolnice „Sveti Ivan“,
 5. Davanje mišljenja u predmetu M-9/22, na zahtjev obveznika MARKA PAVIĆA, zastupnika u Hrvatskom saboru,
 6. Davanje mišljenja u predmetu M-10/22, na zahtjev obveznika TOMISLAVA KATALINIĆA, člana Uprave-direktora trgovačkog društva Papuk d.o.o.,
 7. Davanje mišljenja u predmetu M-11/22, na zahtjev obveznice VESNE BEDEKOVIĆ, zastupnice u Hrvatskom saboru,
 8. Davanje mišljenja u predmetu M-12/22, na zahtjev obveznika BERNARDA GRŠIĆA, državnog tajnika u Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva,
 9. Davanje mišljenja u predmetu M-13/22, na zahtjev obveznika IVANA VUKOJE, ravnatelja Opće županijske bolnice Požega,
 10. Davanje mišljenja u predmetu M-14/22, na zahtjev obveznika ŽELIMIRA LAGINJE, predsjednika Uprave trgovačkog društva Komunalni servis d.o.o. iz Rovinja,
 11. Davanje mišljenja u predmetu M-15/22, na zahtjev obveznika ILIJE OBRADOVIĆA, općinskog načelnika Općine Donji Lapac,
 12. Davanje mišljenja u predmetu M-16/22, na zahtjev obveznika TIHOMIRA KOMLJENOVIĆA, direktora trgovačkog društva Radio Križevci d.o.o.,
 13. Davanje mišljenja u predmetu M-17/22, na zahtjev obveznika TOMISLAVA JAKIĆA, direktora trgovačkog društva Čistoća Metković d.o.o.,
 14. Davanje mišljenja u predmetu M-18/22, na zahtjev obveznika ANTE CVITKOVIĆA, ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije,
 15. Davanje mišljenja u predmetu M-19/22, na zahtjev obveznika ROBERTA ŠVEBA, Glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije,
 16. Davanje očitovanja u predmetu P-11/22, na zahtjev Petra Drevenšeka, tajnika Središnjeg klirinškog depozitarnog društva,
 17. Davanje očitovanja u predmetu P-17/22, na zahtjev Marine Tonković, pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrbovsko,
 18. Davanje očitovanja u predmetu P-18/22, na zahtjev Davida Vugrineca, pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Čakovca,
 19. Davanje očitovanja u predmetu P-20/22, na zahtjev Gordane Horvat, pomoćnice direktora za pravne i zajedničke poslove Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo,
 20. Davanje očitovanja u predmetu P-23/22, na zahtjev Ane Šćulac, rukovoditeljice Odjela za opće i pravne poslove trgovačkog društva Istarski vodozaštitni sustav d.o.o.,
 21. Davanje očitovanja u predmetu P-28/22, na zahtjev Ivane Mazreku, pomoćnice rukovoditelja pravnih poslova trgovačkog društva Komunalni servis d.o.o. iz Rovinja,
 22. Davanje očitovanja u predmetu P-29/22, na zahtjev Jasmine Lukež, pravnice u trgovačkom društvu Usluga d.o.o. iz Pazina.

 

                                                                                                PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                 Nataša Novaković, dipl. iur.

Dokument/i: