Početna
 

Najava 143. sjednice Povjerenstva

Zagreb, 20. rujna 2021.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15. i 98/19.), sazivam 143. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u ponedjeljak, 20. rujna 2021.g. u 13,30 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mislava 11/3, Zagreb.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

  1. Davanje mišljenja u predmetu M-110/21, na zahtjev obveznika Anđelka Dobročinca, općinskog načelnika Općine Tovarnik,
  2. Davanje mišljenja u predmetu M-111/21, na zahtjev obveznika Franka Baxe, općinskog načelnika Općine Lupoglav,
  3. Davanje mišljenja u predmetu M-112/21, na zahtjev obveznika Dražena Vranića, općinskog načelnika Općine Kostrena,
  4. Davanje mišljenja u predmetu M-113/21, na zahtjev obveznika Nevena Bosilja, gradonačelnika Grada Varaždina,
  5. Davanje mišljenja u predmetu M-114/21, na zahtjev rukovodećeg državnog službenika Zvonimira Novaka, ravnatelja uprave u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, 
  6. Davanje očitovanja u predmetu P-176/21, na zahtjev Igora Zorića,
  7. Davanje očitovanja u predmetu P-201/21, na zahtjev Meri Doko, pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kula Norinska,
  8. Davanje očitovanja u predmetu P-202/21, na zahtjev Kristine Kožar Perez, voditeljice Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo u Gradu Ozlju,
  9. Davanje očitovanja u predmetu P-207/21, na zahtjev Siniše Dančeka, pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Molve,
  10. Davanje očitovanja u predmetu P-208/21, na zahtjev Katarine Radović, pročelnice Upravnog odjela za opće pravne poslove i lokalnu samoupravu Općine Vir.

     

                                                                                                PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                   Nataša Novaković, dipl. iur.

Dokument/i: