Početna
 

Najava 128. sjednice Povjerenstva

Zagreb, 25. svibnja 2021.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15. i 98/19.), sazivam 128. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u petak, 28. svibnja 2021.g. u 10,30 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mislava 11/3, Zagreb.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

 

 1. u 10.30 sati – Donošenje odluke u predmetu P-305/19, obveznik IVAN SOLDO, član Uprave trgovačkog društva Hrvatska poštanska banka d.d.,
 2. u 10.45 sati – Donošenje odluke u predmetu P-60/20, obveznica SNJEŽANA HOPP, pomoćnica ministra zaštite okoliša i energetike do 30. travnja 2019.g.,
 3. u 11.00 sati – Donošenje odluke u predmetu P-264/20, obveznik TIHOMIR ĐURAS, općinski načelnik Općine Brckovljani,
 4. u 11.15 sati – Donošenje odluke u predmetu P-185/19, obveznik GORAN ĐANIĆ, općinski načelnik Općine Podgorač,
 5. u 11.30 sati – Donošenje odluke u predmetu P-269/20, obveznik ROBERT MARČELJA, općinski načelnik Općine Jelenje,
 6. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-115/21, obveznica   JELENA PAVIČIĆ VUKIČEVIĆ, zamjenica gradonačelnika koja obnaša dužnost gradonačelnika Grada Zagreb,
 7. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-12/20, obveznica   MARINA GUČANIN, zamjenica općinskog načelnika Općine Udbina,
 8. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-261/20, obveznik   ĐURO BUKVIĆ, općinski načelnik Općine Lukač,
 9. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-58/20, obveznik   MARKO AJČEK, općinski načelnik Općine Gradina do 20. svibnja 2021.g.,
 10. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-12/21, obveznik   MIRKO MILADINOVIĆ, zamjenik općinskog načelnika Općine Semeljci do 20. svibnja 2021.g.,
 11. Davanje mišljenja u predmetu M-43/21, na zahtjev obveznika IVICE HRŠAKA, zamjenika gradonačelnika Grada Krapine,
 12. Davanje mišljenja u predmetu M-44/21, na zahtjev obveznika DARKA SOBOTE, zastupnika u Hrvatskom saboru i općinskog načelnika Općine Kalinovac.

 

                                                                                              PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                 Nataša Novaković, dipl. iur.

Dokument/i: