Početna
 

Tomislav Katalinić

Primarna dužnost

Dužnost Pravna osoba Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Direktor PAPUK d. o. o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Orahovica 25.12.2021.

Druge dužnosti

Dužnost Pravna osoba Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Direktor VODA d.o.o. za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje, Orahovica
25.12.2021. do 24.03.2022.

Akti

Izvješće o imovinskom stanju